Brosella Folk & Jazz: Historiek

Muziek is steeds een dynamiserende kracht geweest die de samenleving verbindt en opentrekt, en tevens de groei en de persoonlijke ontplooiing stimuleert.

Als we uitgaan van het feit dat traditie hierbij ook een belangrijke rol speelt, omdat het iets is wat leeft en onafgebroken verandert, staat zij niet diametraal tegenover vooruitgang, maar is zij juist een reële voorwaarde ervoor. Folk bij uitstek, maar ook andere muziekgenres als Jazz, mogen zich beroepen op eeuwenoude tradities. Door een hele geschiedenis te doorlopen komen ze tot hun hedendaagse versies. Brosella wil de tradities zowel als de persoonlijke hedendaagse interpretaties ervan eren en deze delen met een publiek dat hiervoor openstaat.


De organisatoren zijn dan ook van bij de start op zoek gegaan naar de hedendaagse ontwikkelingen, bewerkingen en vertolkingen van diverse tradities in het genre Folk en later ook naar alle mogelijke vormen, expressies en improvisaties in het genre Jazz (waarbij kwaliteit voorop staat). De doelstelling die voor ogen gehouden wordt, is grensverleggend te werken (wars van modeverschijnselen) over de barrières van elk genre heen. Brosella Folk & Jazz wil muziek bieden die vrij staat van alle dogmatische begrenzingen en clichés.Brosella vervulde hierin een pioniersrol en bood een platform voor dit soort concerten alvorens termen als “Fusion”, “Cross-over”, “New Age” of nog, “Wereldmuziek” in voege kwamen. Over de jaren heen heeft het festival een reputatie en vertrouwen opgebouwd bij het publiek, de politiek, de media en de artiesten.Historiek:

Brosella Folk ontstond in 1977 op initiatief van de stad Brussel om het in onbruik geraakte Groentheater nieuw leven in te blazen. Het amfitheater in openlucht, werd gebouwd in 1932 (architect was landbouwkundig ingenieur Buyssens), maar het lag er verwaarloosd bij na de wereldtentoonstelling van 1958. Brosella Folk & Jazz biedt vanaf haar eerste uitgave een weekend gezelligheid en warmte. De schitterende locatie staat garant voor een unieke sfeer en een uitstekende akoestiek. Het festival presenteert er een verrassend en kwalitatief hoogstaand programma met zorgvuldig geselecteerde artiesten waaronder zowel vaste waarden als bijzondere ’ontdekkingen’.


In 1981 werd Brosella Folk de gastlocatie voor het EBU Folk Festival (European Broadcasting Union). De deelnemende radiostations zorgden zelf voor de groepen die hun land vertegenwoordigden: zowel de keuze van de artiesten als de kosten die daaraan waren verbonden. Er werd dan voor het eerst de daaropvolgende zondag een dag Brosella Jazz georganiseerd.


In 1982 werd dan geopteerd voor de formule zoals wij die nu kennen: een volledig weekend, waarbij één dag wordt gewijd aan Folk en één dag aan Jazz. Brosella Folk & Jazz bracht op deze manier twee genres samen die nooit eerder (en nu nog steeds zelden) in één festival werden aangeboden. In 1986 werden de “De Vrienden Van Brosella” en de “Les Amis De Brosella” opgericht, die vanaf dat jaar gezamenlijk de organisatie van Brosella Folk & Jazz op zich namen. De Stad Brussel bleef wel de belangrijkste partner van het festival. Hetzelfde jaar aanvaardde Toots Thielemans het peterschap van het festival.


Tijdens het festival wordt “Brosella for the Kids” georganiseerd met theater, muziek, workshops, animatie … Een heus programma voor de jongeren en de “jongen van hart”.


Brosella Folk & Jazz heeft ondertussen een lange lijst premières op haar actief. Zowat iedereen met naam en faam in zowel folk als jazz speelde op Brosella. Van Chico Freeman, The Chieftains, Planxty, A.J. Croce, Ladysmith Black Mambaso, Elvin Jones, Billy Cobham tot Toshiko Akiyoshi, Lew Tabackin, David Sanchez, Doudou N’Diaye Rose, Juan-Jose Mosalini, maar ook David Grisman, Maria Schneider, Paul Bley en vele anderen. Ook de top van eigen bodem is er telkens bij, met artiesten als André Bialek, Philip Catherine, Philippe Lafontaine, Etienne Verschueren, Rum, Wannes van de Velde, Willy Donni, Charles Loos, Steve Houben, Bruno Castellucci, Felix Simtaine, Urban Trad, Ishtar en uiteraard Toots Thielemans.


Brosella Folk & Jazz is over de jaren uitgegroeid tot een vaste waarde in het cultureel landschap van Brussel en België. Het blijft een belangrijke plaats innemen tussen de vele evenementen van Brussel en speelt een niet te onderschatten rol in de uitstraling van het Brussels Gewest over Europa en zelfs over de hele wereld. Het Internationaal Folk & Jazz Festival krijgt ook steeds meer erkenning in folk- en jazzkringen van binnen en buitenland, zowel bij liefhebbers als bij artiesten.

Nieuwsbrief

Vul hier je email adres in om je in te schrijven:
 
 
 
vzw "De Vrienden Van Brosella"
Onder de Hoge Bescherming van Z.M. de Koning
"Les Amis De Brosella" asbl
Sous le Haut Patronage de S.M. le Roi